Amerikai óriásposta története

Az USA-ban tenyésztették ki. Nemesítésében William Gray és Edison Kain elévülhetetlen érdemeket szerzett, amikor 1915-1920 között postagalamb populációkat szelektáltak nagyobb kifejlettkori élőtömegre. Az elgondolás alapját az adta, hogy az USA-ban 1900-1920 között főleg postagalamb állományok szolgáltatták a vágógalambot. A tenyésztők célja egy viszonylag nagytestű, intenzív hústermelésre alkalmas fajta kitenyésztése volt. Ez fajta a nagy szaporaságával és kiváló nevelőképességével alkalmasnak ígérkezett a tenyészcél megvalósításához. Kezdetben csak a kék egyes színváltozataiban volt ismeretes, de W.Keene 1924-ben már fehér változatát is kitenyésztette. A testalkat formálásában kiemelt szerephez jutott az amerikai típusú mondain és számos díszpostafajta. Gazdasági szempontból külön figyelmet érdemel a később kitenyésztett autosex típus. Az ivadékok neme a tollfejlődés intenzitása, majd később postembrionális életszakaszban a tollazat színe alapján már a kelés pillanatában könnyen megkülönböztethető. A fajta igen népszerű az USA-ban. Európában csupán az utóbbi tíz - tizenöt évben kezdett az óriásposta populációk száma növekedni. Általános megjelenítése, testalakulása mindig az amerikai ízlést és tenyésztői elképzeléseket tükrözi. Az elmúlt tíz évben mindinkább az amerikai típusú mondainre hasonlít, így jelenlegi standardját az Amerikai Óriáspostát Tenyésztők Szövetsége (AGHA) határozta meg (Pigeon Journal 1990.09.27).

Forrás: Galambtenyésztés c. könyv

 

Amerikai Óriásposta Galamb

Amerikai Óriásposta Galamb

Előszó:

Ez a STANDARD útmutató a típusos, sajátos külső ismertetőjelek, valamint az Amerikai Óriásposta összetett egészének értékeléséhez.
Egy tenyésztő összpontosíthatja figyelmét egyetlen tulajdonságra, mint a nyakráncra, a hát fedettségére vagy a fejre, amikor elbírálja egy galamb sajátos értékét tenyészprogramja számára.
Azonban egy kiállítási bírálónak a teljes galambra kell összpontosítania figyelmét, az egyes galamb minden jellemzőjének összességére.
A kiállítási bírálónak a mérlegelés után sorrendbe kell állítani egy osztály galambjait, gondosan összevetve különböző minőségi összetevőiket.
Ez a STANDARD meghatározza a sajátos külső tulajdonságok pontértékeit, hogy segítse a bírálót az egyed erős és gyenge pontjainak felbecsülésekor a madarak összehasonlításánál és rangsorolásánál.
A pontértékek helyes alkalmazása kiküszöböli a javíthatatlan hibák, kizáró okok felsorolásának valós szükségét.
Nyomatékosan ajánlott, hogy minden kiállítási bíráló a bírálat során az írott STANDARD-ot és a három nézeti rajzot tartsa szem előtt, mint útmutatót.
Meg kell győznie a kiállítókat, hogy ismeri és megfelelően alkalmazza a hivatalos STANDARD-ot, amikor döntéseit meghozza.

Vissza a lap tetejéreTípus:

A "típus" kifejezés általában a madár együttes testfelépítését, állását és idomainak körvonalát jelenti. Ezt az eszményi mintakép három nézeti rajza világosan illusztrálja.
Kiállítási pontokban kifejezve a típus felismerhető és értékelhető a STANDARD specifikus felépítési tulajdonságain belül. A három nézeti rajzra kell hagyatkozni, de ez az írott STANDARD összes alkotó elemeihez kapcsolódik.

Vissza a lap tetejéreMéret:

A sikeres kiállítási madarak méretei általában a következő határokon belül mozognak:
Magasság 25-28 cm
Hosszúság 24-26,5 cm
Szélesség a szárnybúbok között 12,5-15 cm
A típusosabb madár előnyben részesül a csak méreteiben megfelelővel szemben. Különösen nagy és különösen kicsi madarak nem kívánatosak.

Vissza a lap tetejéreSúly:

Egy csúcs minőségű, jó kiállítási kondícióban levő galambnak kézben tartva érzékelhetően szilárdnak, súlyosnak kell lennie. Lazaság és kövérség nem kívánatos tulajdonság, az értékelésnél hátrányos helyzetet idéz elő.
Így egy hím ideális súlya általában 100 dkg körül van, 85-113 dkg közötti ingadozással. A tojó ideális súlya 94 dkg, 80-108 dkg között ingadozhat. Ezen értékek közötti madarakat azonos méretűként kell bírálni. Az ezen a súlyon kívül eső madarak értékelésekor az eltéréssel arányos számú pont kerül levonásra.

Vissza a lap tetejéreFej: (15 pont)

A fej íve fokozatosan és egyenletesen emelkedik a csőr hegyétől a szem fölé, majd töretlen vonalban lefelé halad a nyakba. A koponya csúcsa nem lehet lapos. Felülnézetben a szemek között markánsan széles legyen, egyenletesen szűkülve az orrdudorig. Nem lehet mélyedés vagy beszűkülés az orrdudor fölött. Nem mutatkozhat szögletesség a fej kontúrjában.
Az egész fejnek erőt kell sugároznia, keskenység és gyengeség nélkül.

Vissza a lap tetejéreSzemek: (5 pont)

Éles és tiszta, élénkséget fejeznek ki. Rubinvörös vagy narancsszínű, de a rubinvörös helyezendő előnybe. Kavics, tört vagy színtelen szemek súlyos hibának számítanak. Sötét szem megengedett a fehéreknél vagy a fehér-foltosoknál. Mindkét szemnek azonos színűnek kell lenni. Hamis gyöngyszem elfogadható barnáknál vagy kheki színűeknél.

Vissza a lap tetejéreSzembőr: (2 pont)

Közepes méretű tiszta és sima, egyenletes. Sötét vagy szilvaszínű változat lehet a színes madaraknál, hússzínű és rózsaszín a fehéreknél és a fehér-foltosoknál.

Vissza a lap tetejéreCsőr: (5 pont)

Közepesen hosszú, erős és egyenes. Mindkét csőrkáva közel azonos erősségű és szilárdságú. Törés nélkül, simán megy be az arcba. Nem lehet a csőrkávák között észrevehető rés, vagy a csőrkávák nem keresztezhetik egymást. Színe a színes madaraknál sötét, a vörös kovácsoltaknál borostyánszínű, a fehéreknél és fehér foltosoknál hússzínűtől a rózsaszínig változik.

Vissza a lap tetejéreOrrdudor: (2 pont)

Közepes méretű, sima szövetű és durva dudoroktól mentes. Simán illeszkedik a fej és a csőr közé. Az alsó káván nem lehetnek bibircsókok.

Vissza a lap tetejéreNyak: (5 pont)

Vaskos, közepes hosszúságú. Fokozatosan és egyenletesen vékonyodik el a válltól a fejig. Nem látszhat a nyelőcső vagy a nyakránc.

Vissza a lap tetejéreTestfelépítés:

Összesen 36 pont van felosztva az egymással szorosan összefüggésbe hozható test-összetevők - melyekbe beletartoznak a test, szárny, hát, és mellcsont - között.
Ez tartja fenn az erős hangsúlyt a kitenyésztett típus sajátosságán. Ezzel egyidejűleg lényeges pontok vannak juttatva a szem, csőr, lábak, fej, szín és mintázat tökéletesítésére, elősegítve az Amerikai Óriásposta, mint kiállítási tenyészgalamb növekvő státuszát, az erő és szépség megfelelő egyensúlyban tartásával.

Vissza a lap tetejéreTest: (16 pont)

Rövid, széles, mély és erőteljes felépítésű. Az egész test egyenletesen elkeskenyedő, külső megjelenése ék formájú, mely tisztán érzékelhető kézben tartva. A far alaposan tömött és elvékonyodó, szélesség és laposság nélkül, melyek széles farkat okoznának.

Vissza a lap tetejéreHát: (5 pont)

Lapos és egyenes, széles vállakkal, elkeskenyedve a jól tömött far irányába. A hát vonala a farokkal együtt a vízszintestől számítva kb. 12°-os szöget kell, hogy bezárjon.

Vissza a lap tetejéreMell: (10 pont)

Kidomborodó, széles (12,5 - 15 cm a szárnyvégek között) mély, és a szárnyívek alatt jól láthatóan, alaposan kidomborodik.

Vissza a lap tetejéreMellcsont: (5 pont)

Mély, egyenesen és térben hosszan elnyúló, megfelelően belesimulva a farba. Oldalnézetben ívelt alakú, egyenletesen hajlik a végbélnyílás irányába, megtartva a kellő mélységet a hátsó részen, biztosítva a jól tömött fart. Legyen megfelelően fedve szilárd, izmos hússal.

Vissza a lap tetejéreSzárnyak: (10 pont)

Megfelelő arányúak a test hosszával. Kidomborodóak és erőteljesek a szárnybúbtól a derékig, előlnézettben szorosan a testhez illeszkednek.
Az evezőtollaknak a farkon kell pihenniük úgy, hogy a két toll csúcsa majdnem érintse, vagy érintse egymást. Mindkét szárnyon csak tíz (10) evezőtoll lehet. Ha több mint tíz (10) evezőtoll található, ez ugyanolyan súlyú hibának minősül, mintha tíznél kevesebb evezőtoll lenne. A szárnyak fedőtollainak egyenletesen és jól kell fedniük a hátsó részt, fart. Az evezőtollak szilárd szövetűek. A teljes szárnypajzs sima, szorosan egymásra rétegződött fedőtollai a testhez simulnak. Nem megengedhető, hogy a szárnyvégek a farok alá essenek, vagy keresztezzék egymást. Az első és másodrendű evezőtollak szilárdan fedik egymást, és a testhez tapadnak. Nem szabad, hogy az evezőtollak tövénél lévő "fiókszárny" látható legyen.

Vissza a lap tetejéreFarok: (5 pont)

12 szilárd felépítésű, erős szövetű faroktollból állhat.
Legyezőszerűen szétterítve a tollaknak egymáshoz kell simulniuk határozottan fedve egymást, látható rés nem lehet közöttük. A jól összezáródó tollak szelessége kevéssel lehet csak több, mint egy faroktoll szélessége. A szárnytollak végeitől 2,5 cm-rel hosszabbra nem nyúlhat. A háttal egyenes vonalban, annak meghosszabbításaként 12°-os szöget kell bezárnia. Egyenletesen simuljon a szilárd tömött farba.

Vissza a lap tetejéreLábak-lábfejek: (5 pont)

Közepes hosszúságúak és kellő távolságra legyenek egymástól, enyhén meghajlított helyzetben. Erőteljes megjelenésű, utalva a csontozat szilárdságára. A combok teltek és izmosak; a lábszárakon és lábfejeken nem lehet toll. A lábujjak erőteljesek és egyenesek, hártyásság nélkül. ld. a jelenlegi STANDARD ábrázolást. A karmok színben megegyeznek a csőr színével.

Vissza a lap tetejéreKiállítási kondíció: (10 pont)

A galamb sértetlen, jó kondícióban lévő, egészséges, élénk, mindenütt egyenletesen átvedlett tollazatú legyen.
A tollazat, a karmok, lábfejek nem lehetnek szennyezettek. Legyen nyugodt és kiegyensúlyozott a kiállítási ketrecben. Megfogva, kézben tartva és beállítás közben ne legyen vad. Ne legyen túlságosan kövér vagy sovány. Deformált, alakbeli rendellenes galambokat az eddigiekben ismertetett STANDARD-al összhangban ki kell zárni.
A kiállításról a beteg galambokat el kell távolítani, hogy ne érintkezhessenek a többi galambbal.
Gyűrűméret: 2006-tól 10-11 mm-es.

Vissza a lap tetejéreSzín és mintázat:

Valamennyi színes galambnál 10 lebegőpont van elismerve, amelyből a bíráló saját belátása szerint vonhat le a hibás szín vagy mintázat miatt, az adott színosztályon belül.
Ez a tíz lebegőpont hozzáadható a STANDARD-ban megállapított 100 alapponthoz.
A szín és mintázat minőségének sajátságos megítélése figyelmen kívül hagyható a színosztály legjobbjain túl.

Vissza a lap tetejére